[metaslider id=211]
                                                                        
IBNB vet beroemd

Vet beroemd!

Rick kijkt de jury aan.
‘Dag,’ zegt hij.
‘Ik ben Rick Bennekom.
En ik zing een lied van Elton John.’
‘Ga je gang,’ zegt de jury.
Rick haalt diep adem en begint.

Rick doet mee aan een zangwedstrijd op tv.
Hij wordt razend populair.
Zijn leven lijkt een droom.
Maar hij dreigt Yente kwijt te raken.
Het meisje op wie hij verliefd is.

Recensie(s)

Deel uit de ‘Ik ben niet bom’-serie, speciaal voor kinderen met leesproblemen zoals dyslexie en leesachterstand. De schrijfster, die deze kinderen ook begeleidt, weet zeer herkenbaar een helder en boeiend verhaal op te bouwen. De korte, enkelvoudige zinnetjes van gemiddeld zes woorden beginnen steeds op een nieuwe regel. Duidelijk lettertype, ruime interlinie. Eenvoudige, begrijpelijke taal, eenduidig woordgebruik. Veel dialoog, wat het verhaal vaart geeft. Elk van de korte, getitelde hoofdstukjes begint met dezelfde tekening van een jongen en meisje in de spotlights. De vijf eenvoudig getekende zwart-witillustraties en het gekleurde omslag geven duidelijk de sfeer weer van de gebeurtenissen. Deze toegankelijke uitgave met pakkende titel en actuele inhoud zal kinderen vanaf ca. 10 jaar zeker aanspreken.