Taal is een geheime code.
Vroeger was er geen taal.
We gromden als we boos waren.
We lachten als we blij waren.
We maakten gebaren.
Iedereen deed maar wat.
Toen hebben de mensen taal bedacht.

Wat is taal?
Taal is een geheime code.
Er zijn regels en afspraken.
Als je die kent, kraak je de code.
en kun je praten schrijven lezen luisteren
Taal is dus handig.
Maar je moet het wel leren.
Dat doe je op school. Maar ook thuis.
Alleen mensen kennen de taal.
Jij ook! Best knap dus.

Kraak de code.
Taal is niet zo ingewikkeld.
Kijk maar:

Een BOEK bestaat uit hoofdstukken.
Een HOOFDSTUK bestaat uit paragrafen.
Een PARAFRAAF bestaat uit alinea`s.
Een ALINEA bestaat uit zinnen.
Een ZIN bestaat uit woorden.
Een WOORD bestaat uit letters.